O meni

Egli Ilić, terapeut i trener:

Iako sam po primarnoj struci magistra ekonomije, te sam dugi niz godina radila u međunarodnom korporativnom okruženju, moj životni put u konačnici je odredio i onaj profesionalni, i danas sam u potpunosti posvećena terapijskom radu.

U posljednjih desetak godina kontinuirano se, kroz različite seminare, tečajeve i radionice educiram za terapijski rad s ljudima (odnosi, emotivni i ciljni menadžemnt, komunikologija i sl), a godine 2012., završila sam i četverogodišnji life coaching program, koji u sebi integrira cijeli niz iznimno moćnih alata i tehnika rada s ljudima. Neki od njih uključuju neurolingvističko programiranje, holotropsko disanje, rad na obiteljskim konstelacijama, tehnike kvantne transformacije, energetski coaching i sl. Ove tehnike svakodnevno primijenjujem u svome radu s klijentima, te ih konstantno nadopunjujem novim pristupima.

Kako bih korisnike podržala u njihovoj transformaciji, u radu vrlo često koristim i različite duhovne tehnike. Kao Akhasic Code Trener, kroz poseban sam program osposobljena za rad na polju akaše, kroz koji korisnicima pomažem da razriješe uvjetovanosti koje sa sobom nose iz nekih prijašnjih putovanja.

img_0063-2

Nezaobilazni dio mojega rada s ljudima čine i brojne energetske tehnike, porijeklom iz taoističke duhovne filozofije.

Tu bih prije svega izdvojila Shiatsu, kao tehniku energetskog uravnoteženja dodirom, ali i Wu Tao terapijski ples, čiji sam jedini certificirani instruktor u Hrvatskoj i regiji.

Ove, ali i druge tehnike koje koristim u svome terapijskom radu, kombiniraju se ovisno o potrebama klijenta, tj. u ovisnosti o konkretnom problemu s kojim osoba dolazi, i koji želi razriješiti.

Uvjerena sam da bez obzira na životno iskustvo, i eventualne poteškoće koje su iz toga proizašle, svatko od nas može ostvariti duševni mir, samostalno kreirati svoj život, te živjeti život u skladu s vlastitim vrijednostima. Kompletan moj rad podrška je klijentima na putu njihove osobne transforacije, te ostvarivanja životne pozicije kojoj sami teže.