Objavljeno u:

Unutarnji osmjeh

27.01.2017.

“Unutarnji osmjeh” od Egli Ilić. Objavljeno: 2017. Traka 1., Rad na sebi.