• Ples je meditacija u kojoj se istovremeno gubimo i nalazimo...Wu Tao ponovo u Rijeci...3/02, od 11.00 do 14.00