Objavljeno u:

Chakra Healing

07.05.2017.

Čakre su energetski centri u našemu tijelu preko kojih iz Univerzuma primamo energiju koja nam je potrebna za život.

Rađamo se s otvorenim čakrama, no uslijed raznih povreda koje se događaju tijekom života, a najviše u najranijoj dobi, čakre se zatvaraju. To je prirodna reakcija našeg sustava koji se na ovaj način želi zaštititi od daljnjih povreda.

No kada su čakre zatvorene, onda ne samo da ne možemo primati energiju iz Univerzuma, već se blokade u čakrama negativno manifestiraju na sve aspekte našega života (fizički, emocionalni, mentalni i duševni).

Naime, blokade u protoku energije nastale uslijed različitih povreda, prvo probijaju naše mentalno, potom emocinalno i eteričko tijelo, a na kraju se blokade odražavaju i na fizičkom tijelu, kroz različite fizičke bolesti.

Chakra Healing grupni je program energetskog čišćenja, koji uključuje grupne meditacije i grupne energetske vježbe za otvaranje čakri, kao i individualni rad sa svakim polaznikom na čišćenju njegovih energetskih tijela, i otvaranju čakri.

Napomena: čišćenje čakri i energetskih tijela moguće je izvoditi i individualno.